maandag 5 mei 2014

De Heer van alle groepen

Het blad De Waarheidsvriend van de Gereformeerde Bond in de PKN schreef al weer een tijdje terug over het boek Van alzo hoge van John van Eck. Mooie dingen meldt de recensent erover, en dat doet je als uitgever goed. Vooral het hoofdstuk over de Geloofsbelijdenis van Athanasius had hem aangesproken. Die belijdenis heeft niet altijd zo'n beste pers. Des te verrassender dat er in Van Ecks boek een soort loflied op klinkt.

De behoorlijk radicaal getoonzette belijdenis die aan Athanasius toegeschreven wordt, wordt in Van Ecks boek 'mild en met veel empathie' uit de doeken gedaan. 'Dwang en verbod beperken de schrijver van deze belijdenis niet, maar houden hem juist in beweging. Zodra er een verkeerde conclusie dreigt (...) keert de wal het schip en moet het weer de andere kant op,' schrijft Van Eck. 'Al lezende zag ik een preek over deze belijdenis helemaal zitten,' is de reactie van ds. Liefting uit Delft.

Direct naast de boekbespreking staat een ander artikel, waarin het gaat over de interne strubbelingen binnen de Gereformeerde Bond zelf. Daar lezen we onder meer: 'Bij het scenario van "hergroepering" zouden de open bonders plus een deel van de middengroep van de bond met de confessionelen en mogelijk met de evangelischen een brede stroming in de Protestantse Kerk kunnen vormen. De rest van de middengroep van de bond zou zich met de bevindelijke bonders kunnen richten op het bewaren van de afstand tot de moderne cultuur en gaan samenwerken met de reformatorische zuil.'

Groepering binnen groepering binnen groepering, daar zou een mens toch wat moedeloos van kunnen worden. Kennelijk bevat de middengroep van de Gereformeerde Bond ook weer verschillende stromingen: behoudende middengroepers en vooruitstrevende - en dan natuurlijk ook een midden-middengroep.

Het komt waarlijk niet alleen in de Bond of in de PKN voor, die hand steek ik als vrijgemaakt-gereformeerde jongen graag in eigen boezem. Het is te hopen dat alle groepen, midden, midden-midden plus flanken aan alle zijden, zich eendrachtig blijven laven aan de wijsheid en liefde die de Heer van alle groepen ons van alzo hoge gezonden heeft en dagelijks zendt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten