vrijdag 4 oktober 2013

Gewelddadigheden tegen de Gereformeerden te Leeuwarden

Antiquariaat Wever Van Wijnen heeft een belangrijke en boeiende collectie Kerkgeschiedenis weten te verwerven. Fraaie en zeldzame studies over de Franse protestamten, over figuren uit de kerkgeschiedenis, boeken die we maar zelden eerder in huis hadden, of zelfs nooit. Te vinden op de antiquariaats-homepage.

Uiterst intrigerend zijn een aantal ingebonden jaargangen van het blad De Reformatie. Niet het gereformeerde tijdschrift waaraan de naam van K. Schilder verbonden is (daar hebben we ook wel jaargangen van overigens), maar het tijdschrift dat in de begintijd van de Afscheiding uitkwam. Met daarin een zeer levendig beeld van wat zich rond de Afgescheidenen afspeelde: Brieven uit de gevangenis, Gewelddadigheden tegen Afgescheidenen, maar ook over Hedendaagsche prediking, hoop, ruzies, enz.

Je stapt zo de afgescheiden wereld in, met bijvoorbeeld een politierapport over gewelddadigheden tegen Gereformeerden in Leeuwarden:

"Op zondag den 15den j.l., kwam een Commissaris van policie te Leeuwarden met eenige dienaars in het gewone huis der bijeenkomsten van de gescheidenen aldaar, op het ogenblik dat de Godsdienstoefening eindigde. Zij vertrokken, na de namen der gescheidenen te hebben opgeschreven. Het gewone gevolg van deze opzien barenden maatregel was, dat het graauw zich in groote menigte voor het huis vergaderde en na het vertrek der policie geweldig tegen de deuren en vensters begon te slaan, en sommige leden der gemeente, die het huis uitgingen, met slagen, stooten en gooijen mishandelde. De Commissaris van policie kwam vervolgens terug, en verklaarde aan den Predikant Van Velzen, aldaar tegenwoordig, dat het huis, indien hij daar bleef, in den avond waarschijnlijk geplunderd en omvergehaald en de Predikant welligt omgebragt zoude worden."


Nog een kleine greep uit de inhoudsopgave:

Overdenking over de Helsche Straf
Prediking van het Evangelie aan Krankzinnigen
Schets eener Predikatie
Wat is de kerk?
Brief van eenen Leraar
Nog iets over het ambtsgewaad der Predikanten
Enz.


Te vinden bij Wever Van Wijnen: De Reformatie onder redactie van H.P. Scholte.Geen opmerkingen:

Een reactie posten