vrijdag 15 februari 2013

Schijndel, schijnsel, Schendel, en Groen

In mijn vorige blog ging het over samenlopen van teksten of beelden - vandaag ook weer een mooie. In de NRC staat een verhaal over de Glazen Boerderij in Schijndel. Een gebouw van glas, waarop prints van foto's zijn afgedrukt waardoor het lijkt alsof er een oude boerderij staat. En aan alle vier de kanten zijn de geprinte foto's in het volle zonlicht gemaakt, waarmee dit het enige gebouw in Nederland is dat altijd door de zon beschenen wordt. 's Avonds, zo schrijft Bernard Hulsman, als het donker is en het licht van binnen naar buiten schijnt, zijn de vergrote detailfoto's van Schijndelse boerderijen het best te zien."
Pal naast deze passage een advertentie van Breda's Museum: tentoonstelling over Petrus van Schendel, meester van het Avondlicht.

 

Tja, dat roept bijna om een reisje zowel naar Schendel (zo spreken de Brabanders Schijndel vast en zeker uit) als naar Breda. Maar Petrus hangt er nog maar tot zondag, dus dat gaat niet lukken. Na de 17de moeten we het met het boek doen.
We komen dit weekeinde overigens best een eindje in de richting van Brabant, vanuit Franeker gezien, wegens de begrafenis van mevrouw drs. J.L. van Essen, voor ons tante Ludi dankzij de vele jaren dat ze in het huis waar ik groot werd de ruime voorkamer op de eerste etage huurde. Haar levenswerk was de uitgave van de correspondentie van Groen van Prinsterer, waarvoor ze volgens velen een eredoctoraat had moeten ontvangen. Een tijdje terug probeerde ik haar nog te bellen om haar in contact te brengen met iemand die voor ons bezig is aan een roman over Groens vrouw Betsy, waarover naar ik hoop meer als dat boek klaar is - het is nog in de fase van sleutelen, worstelen, slijpen, kortom er wordt aan gewerkt. Tante Ludi heette de schrijfster op haar 98ste graag welkom op haar Rijswijkse flat, maar dat kon ze me pas vertellen toen ze terug was van een reisje naar Frankrijk, waar ze heerlijk in de bergen had gezeten met vrienden, mooi gewandeld in het park achter de rollator, zondag via de computer de kerkdienst in Rijswijk meegemaakt. Als je zo 99 mag worden!
Tante Ludi's brievenuitgave van Groen in vele delen kan Wever Van Wijnen u helaas niet leveren. Antiquarisch hebben we wel Abraham Kuypers uitgave van zijn correspondentie met Groen, en het brievenboek dat Groen zelf samenstelde uit de correspondentie van Da Costa. Altijd weer een boeiende toegang tot een mensenleven, zijn brieven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten