donderdag 16 augustus 2012

Groningse Dronrijper

En zo komen de praatjes in de wereld, zeiden we dan altijd bij ons thuis. In mijn vorige blog voer ik Ferenc Postma op als geboren Dronrijper, maar dat is hij niet. Hij kwam in 1951 met zijn ouders in Dronrijp wonen omdat zijn vader gemeente-ontvanger werd van Menaldumadeel. Maar geboren werd Postma in Groningen.
De 1200 boeken in de Postma-Gosker-Bibliotheek zijn trouwens 1200 titels, het aantal boeken is dus nog wel wat groter. Dat Postma nog niet klaar is met Franeker en zijn Universiteitsbibliotheek zal bij leven en welzijn over een aantal jaren blijken. Het supplement op zijn eerder met Jacob van Sluis gepubliceerde overzicht van academisch drukwerk uit Franeker (Auditorium Academiae Franekerensis) telt al weer enkele honderden nummers...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten