woensdag 27 juli 2011

Prediker

Het is al weer een halve week geleden, maar het vermelden zeker waard: na de overwegingen naar aanleiding van Van Ruler kwam er zondagochtend (hoe vaak gebeuren zulke dingen toch) een direct aansluitende preek over Prediker. Geniet van het leven dat God geeft. Hij ziet er zelf op toe dat je dat doet.

Tegelijk ging elders in het land de preek ook over Prediker. John van Eck, van wie we een prachtig nieuw boek over zeventiende- en achttiende-eeuwse geloofsbeleving voorbereiden, preekte over Prediker 7. De beruchte vrouwonvriendelijke tekst. Een oud-collega en legerrabbijn attendeerde Van Eck erop dat in vers 26 van Prediker 7 ("Wat ik vind is altijd weer een vrouw die bitterder dan de dood is, die een valstrik is") het woordje ik in het Hebreeuws een sterke nadruk krijgt. Dan staat er: IK, Salomo, heb (mijn lusten volgend) mijn omgang met vrouwen op deze (achteraf ellendige) manier beleefd, maar 'een mens die God behaagt' beleeft het anders, namelijk als in 9:9 beschreven, waar man en vrouw, in het kwetsbare levend en elkaar steunend, het goede van God mogen genieten. Zo gelezen (en zo moet het ook vanuit het Hebreeuws) is het slot van Pred. 7 geen sneer naar de vrouw, maar een schuldbelijdenis van de schrijver. De tegenstrijdigheid tussen het slot van 7 en 9:9 is daarmee ook weggenomen. Vers 28 van hoofdstuk wordt zo heel dramatisch: in een cultuur die door lust gedomineerd wordt is zelfs een menselijke ontmoeting tussen man en vrouw onmogelijk geworden.

Het is dat je maar op één plek tegelijk kunt zitten, anders had ik de preek graag in zijn geheel gehoord!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten