dinsdag 5 juli 2011

Hebzucht


Afgelopen zondag een catechismuspreek over hebzucht naar aanleiding van het achtste gebod: gij zult niet stelen. Voorganger Pieter Groen deed netjes aan bronvermelding: hij had gebruik gemaakt van een hoofdstuk uit Namaakgoden van Tim Keller, “volgens mij in deze stad uitgegeven”.
Kijk, zulke sluikreclame is nu niet erg bevorderlijk om een uitgever tijdens de preek van de hebzucht af te houden. De rest van de preek maakte dat overigens wel weer goed. Die oude catechismus is in de uitleg over de tien geboden altijd weer geweldig op dreef. Telkens weer gaat het niet over wat er allemaal niet mag, maar wordt doorgestoken naar de diepte: we moeten uit zijn op het heil van de naaste.
Een paar weken geleden kwam dat ook al zeer sterk op me af bij het zesde gebod. Wat was de eerste moord? Niet die van Kaïn op Abel! Adam en Eva stonden elkaar al naar het leven, door voor zichzelf te kiezen en niet voor de ander. Want dat is de kern van het Bijbelse gebod: dat we het goede zoeken voor de ander, zijn eer en voorspoed, zijn goede naam. Dat kan in een catechismuspreek dan ook zomaar worden doorvertaald naar de politiek: christelijke politiek kan alleen maar sociale politiek zijn. Dat is gewoon het zesde gebod houden.
En dan kom ik zonder omwegen ook weer bij Tim Keller uit: Ruim baan voor gerechtigheid.
Hopelijk niet met al te hebzuchtige bijbedoelingen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten